شنبه 5 آبان‌ماه سال 1386
پیش بینی

پیش بینی کرده ام
انسداد عروق حیاتم را
و بلورین جامی که به گونه خواهم کوفت!
پیش بینی کرده ام
عبوری که از جاده خواهد پیچید
و سایه ای که
     در آب خواهد گریست
            و مردمک هایش را ماهی ها خواهند خورد
پیش بینی کرده ام
برهنگی لحظه هائی را که
     در دستان جاده درد میکارند
پیش بینی کرده ام و خریده ام
      درد را
          به بهای داشتننش


مسافر باران

پینوشت :بند های اتصالم به مترسک ها را بریده ای و همین مرا پرنده خواهد کرد...
169434


کلیه ی اشعار و متون وبلاگ متعلق به "سمانه اسحاقیان)"میباشد و هر گونه کپی برداری یا استفاده از آن، طبق قوانین حق نشر، پیگرد قانونی دارد


در این بخش از کدهای مختلف مورد نیاز وبلاگ استفاده شده است و تبلیغات گنجانده شده در آن ها مورد تایید یا رد بنده نمی باشد: